Kirurgu luan në piano, para se të kryejë operacionin e syve

Kirurgu luan në piano, para se të kryejë operacionin e syve

Efekti i muzikës klasike të luajtur live në sallën e operacionit

Do të jetë akoma më mire, nëse kirurgët dinë të luajnë në piano, ose një pianist të thirret për të luajtur në sallën e operacionit. Ju duket e çudishme? Ndiqni më poshtë  studimin e mbi “Efektin i muzikës klasike live në piano, në shenjat vitale të pacientëve që i nënshtrohen kirurgjisë oftalmike (të syrit). Studimi është ndërmarrë nga Jorge G. Camara, MD, Profesor i Oftalmologjisë, Joseph M. Ruszkoëski, PhD, Specialist i Muzikës dhe Sandra R. Worak, MD, Hulumtuese në Kirurgjinë Oftalmike Rindërtuese dhe Orbitale.

Studime të shumta kanë raportuar përfitimet e muzikës për pacientët që i nënshtrohen llojeve të ndryshme të kirurgjisë. Një përfitim i tillë është lehtësimi i ankthit. Dy studime të randomizuara, të kontrolluara, matën gjendjen e ankthit paraoperativ në të rriturit që i nënshtrohen një operacioni ambulator. E para nga këto studime, botuar nga Berbel dhe kolegët, zbuloi se muzika është aq e efektshme, sa sedativët (qetësuesit) për reduktimin e ankthit preoperativ. Studimi i dytë nga Wang dhe kolegët, arriti në përfundimin se pacientët që planifikonin t’i nënshtroheshin kirurgjisë ambulatore që dëgjonin muzikë, raportonin më pak ankth se ata që nuk dëgjonin muzikë.  Nivelet e reduktuara të stresit u raportuan gjithashtu, në studimet e bëra nga Schneider dhe Leardi dhe bashkëpunëtorët e tyre. Stresi i reduktuar u mat nga ulja e niveleve të kortizolit në plazmë dhe ulja e niveleve intraoperative të limfociteve- vrasësve natyralë.

Një meta-analizë nga Cochrane Database Systems Revieë vlerësoi 51 studime klinike të rastësishme mbi efektin e muzikës në çdo lloj dhimbjeje. Autorët raportuan se pacientët e ekspozuar ndaj muzikës kishin 70% më shumë gjasa që të kishin lehtësim dhimbjeje, sesa pacientët e paekspozuar. Ata arritën në përfundimin se dëgjimi i muzikës redukton intensitetin e dhimbjes dhe kërkesat për opioide (morfinë).

Cruise dhe kolegët raportuan se një grup prej 121 pacientësh që bënë kirurgji të kataraktit nën bllok retrobulbar (heqje të perdes së syrit) ishin më të kënaqur me përvojën e tyre, nëse ata e dëgjonin muzikën relaksuese, në vend të vetëm zhurmës së dhomës së veprimit gjatë procedurës kirurgjikale.

Ky studim krahasoi presionin e gjakut arterial (MAP), shkallën e zemrës (HR) dhe normën e frymëmarrjes (RR) të pacientëve të cilët ishin ekspozuar ndaj muzikës klasike të pianos para operacionit të syrit, me pacientë të cilët nuk ishin të ekspozuar ndaj muzikës.

Ka pak raporte të publikuara për efektet e dëgjimit të muzikës gjatë operacionit të syrit. Studimet e bëra nga Bellan dhe Cruise dhe kolegët e tyre kanë dokumentuar përfitimet e muzikës gjatë operacionit të kataraktit bazuar në reagimet subjektive të pacientëve. Për njohuritë tona, ky është studimi i parë mbi efektin e muzikës klasike të pianos në shenjat vitale të pacientëve që i nënshtrohen kirurgjisë oftalmike. Për më tepër, ky studim tregoi efektin e muzikës klasike të pianos të luajtur në sallën e operacionit. Ishte e rëndësishme të theksohet se asnjë komplikim nuk ka ndodhur gjatë ose pas operacionit për shkak të pranisë së një pianisti në sallën e operacionit.

Bibliografia jonë liston studime të shumta në të cilat muzika e regjistruar kishte një efekt anksiolitik mbi pacientët. Në këtë punim, kirurgu i cili ishte gati për të kryer operacionin, luajti piano. Kjo mund të ketë shtuar një nivel të mëtejshëm besimi në aftësitë e tij kirurgjikale, të cilat mund të kenë lehtësuar ankthin që normalisht ndihet nga pacientët që i nënshtrohen një procedure kirurgjikale. Studiuesit shkruajnë: “Në këtë studim, kemi gjetur një rënie statistikisht të rëndësishme në MAP paraprake (presioni i gjakut), HR (ritmi i zemrës) dhe RR (norma e frymëmarrjes) të pacientëve të ekspozuar ndaj muzikës së pianos. Ne gjithashtu gjetëm një rritje statistikisht të rëndësishme në MAP, NJK dhe RR të pacientëve që nuk ishin të ekspozuar ndaj muzikës”.

203 pacientë iu nënshtruan kirurgjisë oftalmologjike në një periudhë gjatë së cilës, një piano ishte e pranishme në sallën e operacionit të Qendrës Mjekësore të Shën Françeskut. 115 pacientë të ekspozuar ndaj muzikës së pianos treguan një rënie të konsiderueshme statistikore në presionin e gjakut arterial, normën e zemrës dhe normën e frymëmarrjes në sallën e operacionit, krahasuar me shenjat e tyre jetësore të matura në zonën preoperative. Grupi i kontrollit i 88 pacientëve që nuk ishin të ekspozuar ndaj muzikës së pianos shfaqën një rritje statistikisht të rëndësishme në presionin e gjakut arterial, normën e zemrës dhe normën e frymëmarrjes.

Ky studim është unik në faktin se muzika e pianos përdoret e gjallë (live) dhe luhej nga vetë kirurgu në sallën e operacionit. Pjesët e pianos të përdorura në këtë studim ishin zhanër klasik ose gjysmëklasik, i zgjedhur nga kirurgu për cilësitë e tyre relaksuese. Të gjitha u luajtën në një ritëm të ngadaltë dhe të mesëm për të ndikuar në një humor relaksues. Përveç kësaj, pacientët në të dy grupet studimore u ekspozuan ndaj zhurmës së zakonshme të dhomës së operacionit. Megjithëse muzika është treguar vazhdimisht se çlodh pacientët para, gjatë dhe pas procedurave kirurgjike, vetëm disa studime kanë konsideruar llojin e muzikës së përdorur.

Ovayolu dhe kolegët zgjodhën muzikën e flautit klasik turk gjatë kolonoskopisë. Ata raportuan uljen e ankthit, uljen e dhimbjes dhe nivelitit të pakënaqësisë në pacientët e ekspozuar ndaj muzikës. Një studim i bërë nga Chan përdori muzikën klasike kineze dhe perëndimore me rrahje të ngadalta, në pacientët që kalonin një procedurë C-clamp. Studimi zbuloi se shkalla e zemrës, shkalla e frymëmarrjes dhe rezultatet e dhimbjes u reduktuan statistikisht në grupin eksperimental.

Disa stile të muzikës “klasike” mund të interpretohen si ndikojnë në një humor relaksues tek dëgjuesi. Reagimi për çdo pjesë të muzikës mund të ndryshojë shumë në mesin e dëgjuesve. Në këtë studim retrospektiv, muzika e përdorur ishte zgjedhur nga kirurgu që luajti të gjitha pjesët në një ritëm që ai e konsideronte zbutës ose qetësues – dmth. Në një tempo “andante”. Ky studim përsërit efektin e dobishëm të muzikës klasike të pianos në parametra objektivë, siç janë shenjat vitale të pacientëve.

Në përfundim, ky punim sugjeron që dëgjimi i muzikës klasike në piano ka një efekt të dobishëm në presionin e gjakut, shkallën e zemrës dhe normën e frymëmarrjes, në pacientët që i nënshtrohen kirurgjisë së syrit.

editor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *